Mistä ruoan ilmasto­vaikutukset syntyvät?

  • Ideat
  • 24.3.2017

Ruoka aiheuttaa noin 20 % ihmisen ilmastovaikutuksista, ja suurin osa tästä syntyy ruoan alkutuotannossa.

Ilmastonmuutoksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon eläinkunnasta peräisin olevaa ruokaa syömme. Suurimmat ruoantuotannon ilmastopäästöt tulevat liha- ja maitotuotteiden tuotannosta. Naudanlihakilon tuotannon päästöt ovat jopa 15-kertaiset hernekilon tuotantoon verrattuna.

Ruoantuotannon sivutuotteena syntyy kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia, metaania ja dityppioksidia, eli ilokaasua, jotka lämmittävät ilmastoa. Kasvihuonekaasujen yhteenlaskettu ilmastovaikutus ilmaistaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina ja tätä kutsutaan hiilijalanjäljeksi.

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Käytännössä sillä kuvataan siis sitä, miten tuote vaikuttaa ilmastoon. Hiilijalanjälkilaskurilla voit tarkastella eri ruoka-aineiden ilmastovaikutuksia.

Ilmastopäästöjä metsien raivauksesta

Yli kolmannes maapallon kasvipeitteisestä maapinta-alasta on eläintuotannon käytössä: laidunmaina tai rehukasvien viljelyssä. Viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 80 prosenttia on laidunmaana ja loput pitkälti karjalle kasvatettavan rehun viljelymaana. Eläintuotannon käyttöön, erityisesti laidunmaiksi ja rehusoijan viljelyyn, raivataan edelleen metsiä, mikä aiheuttaa suuret kasvihuonekaasupäästöt ja uhkaa monia uhanalaisia eläimiä. Suomeen tuotavasta soijasta yli 80 % käytetään rehuteollisuudessa, lähinnä sikojen ja broilereiden rehuihin.

Metsä sitoo kasvaessaan hiiltä ja puissa on valtava hiilivarasto. Kun metsä kaadetaan, varasto vapautuu ja hiilensidonta lakkaa toimimasta.

Myös viljelyyn käytetyt lannoitteet tuottavat kasvihuonekaasuja, erityisesti dityppioksidia. Lisäksi lannan varastoinnista ja levityksestä aiheutuu mittavia ilmastovaikutuksia.

WWF:n Lihaopas auttaa sinua tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja. Lue lisää myös WWF:n Ruokaoppaasta!