Turvallisuus ennen kaikkea

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtuman järjestäjän tekemään yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtuman järjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

• arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
• käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka
erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
• tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
• tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma laaditaan myös muuhun kuin kokoontumislain mukaiseen tapahtumaan, mikäli siihen sisältyy osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Pienempiä tapahtumia varten laadittu opas pelastussuunnitelman laadinnasta sekä pelastussuunnitelmapohja löytyvät osoitteesta:
http://www.pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367.

Huomaathan, että mikäli tapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai tuliesitys tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.

Earth Hour -oppaasta löydät pelastusviranomaisen ohjeita tapahtuman järjestämistä ja kynttilöiden polttamista varten. Tutustuhan niihin huolellisesti, jotta varmistat oman tapahtumasi turvallisuuden.

Mikäli tapahtuman järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä, niin siitä on ilmoitettava kirjallisesti myös järjestämispaikan poliisilaitokselle vähintään viisi päivää ennen tapahtumaa.

Kynttilöiden polttaminen vaatii huolellisuutta

Elävä tuli luo tunnelmaa, mutta kynttilöiden polttaminen vaatii riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Kynttilöitä ei lähtökohtaisesti saa polttaa baaritiskeillä, wc-tiloissa, yökerhoissa tai esimerkiksi lattialla. Tutustu SPEKin laatimiin ohjeisiin kynttilöiden ja ulkotulien käytöstä täällä.

Turvallisia ja tunnelmallisia Earth Hour -tapahtumia!